ज्ञानियांचा राजा
Dnyaniyancha Raja

Change is a constant, and the wise ones often advise us to embrace change. However, with time we have also experienced a rapid demise of the true essence of “God” and “Devotion”! As our pious concepts of God have changed to glamorous Godliness, and as virtuous devotion has given way to an unseemly commodification of God, one often wonders if we should revisit the basics of reverence! Did the great saints leave us a devout legacy of Bhakti and devotion, or are we doomed to the alternate, corrupt, changed concept of God that prevails today?

Gurudev Shankar Abhyankar presents an introspective discourse on Saint Dnyaneshwar, “ज्ञानियांचा राजा” (the Lord of the knowledge seekers). Do not miss this enchanting opportunity to connect with the philosopher and master orator famous the world over for his lucid discourses!

“ज्ञानियांचा राजा” by Gurudev Shankar Abhyankar, a not to miss discourse at the BMM convention of 2017 at Grand Rapids, MI!

BMM_Abhyankar_Slider

पूर्वीच्या काळी संत सामान्य माणसांना चांगली शिकवण देऊन त्यांना देवाच्या जवळ घेऊन जायचे, त्यांना देवाची प्रचिती द्यायचे.. आज जेव्हा देवाचा, धर्माचा बाजार मांडला जातो तेव्हा कदाचित वेळ आलेली असते, त्या काळातल्या थोर संतांच्या विचारांपर्यंत पोहोचण्याची. त्यांच्या जवळ जाण्याची. त्यांना समजून घेण्याची.. BMM २०१७ अधिवेशन आनंदाने प्रस्तुत करत आहे गुरुदेव शंकर अभ्यंकर यांचे संत ज्ञानेश्वरांवरचे निरूपण ‘ज्ञानियांचा राजा’! अत्यंत ओघवती शैली असलेल्या शंकर अभ्यंकरांचा हा कार्यक्रम आपल्या सगळ्यांना मनापासून आवडेल अशी आशा आहे..